Rada pre reklamu: „Raňajky s reklamou“

Prvé stretnutie marketérov na Raňajkách s reklamou sa uskutočnilo už 24. septembra 2015. Za krátky čas si podujatie získalo veľký záujem u odbornej a laickej verejnosti. Stretnutia priaznivcov reklamy v kaviarni Foxford v Bratislave organizuje Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) v spolupráci s Radou pre reklamu.Raňajky s reklamou“ dosiahli väčší úspech ako organizátori čakali, je zrejmé, že je hlad po tomto formáte – nie je to žiadna dlhá nudná multitematická konferencia, ale dynamický formát obohatený o ozajstné raňajky. Organizátorov teší záujem nielen z radov agentúr ale najmä z radov klientov, mnohí z nich chodia na každé.

Raňajky s reklamou RPR a ANRTS na tému:

„Ako robiť a vysielať TV a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?“

Termín: 17 . september 2019
Miesto: v kaviarni FOXFORD od 8.30h., Obchodná 26, Bratislava

Raňajky s reklamou aj keď sa ich možno niektoré témy ani netýkajú. Raňajky s reklamou - pravidelný rýchlokurz, na ktorom sa dozviete, čo v reklame ešte “áno” a čo už rozhodne “nie”, aby bola inšpiratívna, funkčná a zároveň zodpovedná a etická, RPR zorganizovala v spolupráci s vysielateľmi (ANRTS) k „Opčnému protokolu“.

Pozvanie na Raňajky s reklamou obdržali všetci členovia ANRTS, RPR aj zadávatelia reklamy.

Anotácia Raňajok: Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu samoreguláciu vysielateľov. Na Slovensku tento samoregulačný systém ustanovuje Opčný protokol Rady pre reklamu, k dodržiavaniu ktorého sa zaviazali viacerí rozhlasoví aj televízni vysielatelia (členovia ANRTS a RTVS). Aké sú etické pravidlá pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie a na čo všetko si musia vysielatelia pri reklame dávať pozor? Na tieto otázky odpovedali vo svojich prezentáciách.

PREDNÁŠAJÚCI: zástupcovia Arbitrážnej komisie RPR (AK RPR) a ANRTS/Rádia EXPRES:

Prezentácie:

Prezentácia (pdf): Radoslav Kutaš
Prezentácia (pdf): Rádio EXPRES

Členstvo ANRTS/ARS v RPR:

Asociácia nezávislých rozhlasových staníc Slovenska /ANRS/ bola založená v decembri 1994 a v marci 1995 sa stala sa spolu-zakladajúcim členom Rady pre reklamu.

Rada pre reklamu bola založená začiatkom marca v roku 1994 ako orgán etickej samoregulácie reklamy.

Od roku 1995 je RPR riadnym členom EACA - Európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti marketingovej komunikácie so sídlom v Bruseli. Hlavným cieľom RPR je presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná a pravdivá reklama, ktorá nie je v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

RPR združuje subjekty, ktoré s pocitom spoločenskej zodpovednosti aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média. Členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR, ktorý je základným dokumentom, v zmysle ktorého posudzuje Arbitrážna Komisia súlad reklám a opodstatnenie sťažností. Kódex nenahrádza právnu reguláciu reklamy, avšak nadväzuje na ňu ustanovením etických zásad.

V súčasnosti je združenie ARS kolektívnym členom RPR a ANRTS/ARS v r. 2018 podpísala s RPR: „OPČNÝ PROTOKOL k Etickému kódexu reklamnej praxe pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie“:

Opčný protokol (pdf)