25. výročie ANRTS

Tento rok je to už 25 rokov odkedy začala fungovať ANRS. Začalo to v decembri 1992, kedy prvých sedem držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie na Slovensku založilo Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc. Koncom roku 1997 sa táto asociácia transformovala na Asociáciu nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS), a to tým, že do nej umožnila vstúpiť i súkromným terestriálnym televíziám.

Dvadsaťpäťročnú históriu ANRTS vytvorilo:

Naše okrúhle výročie sme spoločne oslávili dňa 20. novembra 2018 recepciou v reštaurácii TULIP, hotela ROSET na Štúrovej ulici v Bratislave, kde sa v príjemnom prostredí členovia Asociácie stretli a porozprávali s ľuďmi, ktorí sú pre fungovanie trhu, na ktorom pôsobíme, veľmi dôležití.

Prítomným prihovorili: