50 dňové moratórium je flagrantné porušenie politických práv

Spoločné stanovisko Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc – ANRTS a Asociácie tlačených a digitálnych médií – ATDM k predĺženiu volebného moratória

Národná rada Slovenskej republiky schválila koncom októbra novelu zákona o volebnej kampani. Podstatnou zmenou je, že volebné moratórium sa má predĺžiť zo 14 na 50 dní.

V praxi by to znamenalo, že zákon zakáže v čase 50 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

Poslanci týmto zákazom neobmedzili svoje práva, oni prístup k výsledkom prieskumov mať budú. Ide o obmedzenie práv médií svojim (čitateľom/poslucháčom/divákom) prinášať informácie o výsledkoch prieskumov politických preferencií a najmä o obmedzenie práva bežných ľudí, ktorých uvedené informácie legitímne zaujímajú.

Slovenské súkromné televízie, rádiá, vydavatelia a mediálne domy považujú zavedenie 50 dňového moratória za absolútne neprijateľný zásah do slobody prejavu a práva na informácie.
Upozorňujeme, že vydávanie tlače, rovnako ako vysielanie je realizáciou slobody prejavu, ktorou sa realizuje právo vyhľadávať a šíriť informácie. Obmedzenia tohto práva podliehajú striktným ústavným podmienkam, chrániacim tento základný výdobytok demokratickej spoločnosti. Upozorňujeme, že pri schvaľovaní predmetnej novely v zásade ani nebolo snahou preukázať, že takéto opatrenie sleduje legitímny cieľ a je primerané na jeho dosiahnutie. Opäť ide iba o prejav svojvôle zákonodarcu nerešpektujúceho vôľu ľudu (podľa prieskumu až 60% ľudí toto opatrenie odmieta).

Nie je nám známy žiaden racionálny dôvod obmedzenia zverejňovania volebných prieskumov, ktorý by spĺňal ústavné podmienky obmedzenia slobody slova.

Práve naopak.

Umlčaním tradičných médií, ktorým hrozia za porušenie tejto povinnosti vysoké finančné sankcie, sa dáva priestor pre konšpirácie, prostredníctvom ktorých sa môžu šíriť akékoľvek nepravdivé informácie o volebných preferenciách, ktoré v konečnom dôsledku budú ovplyvňovať správanie sa voličov.

Tento zákaz diskriminuje slovenské tradičné média voči médiám a informáciám šíreným na internete.

Považujeme za neprijateľné, aby média (vysielatelia a vydavatelia) nemohli plniť svoju základnú funkciu, a to prinášať aktuálne a objektívne informácie. O to neprijateľnejšie, že sa tieto informácie týkajú volieb, ktoré by mali byť postavené na demokratických princípoch a ktoré nesmú viesť k nedemokratickému režimu alebo praktikám. Poukazujeme tiež na skutočnosť, že už 14 dňový zákaz zverejňovania výsledkov prieskumov je neprimerané dlhá doba, ktorá znemožňuje občanom získavať aktuálne informácie. Predĺženie moratória na 50 dní je ale podľa nášho názoru neprípustný a neproporcionálny zásah do slobody slova, ktorý je prejavom zneužitia politickej moci a víťazstvom negatívneho politického populizmu nad občianskymi slobodami.

Vyzývame preto politické autority ale aj politické strany aby zabránili tomu, aby tento návrh nadobudol účinnosť.

Spoločné stanovisko k predĺženiu volebného moratória bolo e-mailom zaslané:

TS bola zaslaná tlačovým agentúram a médiám, s ktorými spolupracujeme: medialne.sk, omediach.sk, radia.sk, HN/Stretégie, SME.

Uverejnené: