Gratulácia k menovaniu do funkcie ministerky kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Mgr. Natália Milanová, ministerka kultúry
Nám. SNP č. 33 813 31 Bratislava - Staré Mesto

V Bratislave, 25. marca 2020

Vážená pani ministerka kultúry SR, Mgr. Natália Milanová,

Asociácia rádií Slovenska /ARS/ je profesijná organizácia zastupujúca komerčných rádiových vysielateľov Slovenska už viac ako 20 rokov. Obraciame sa na Vás v takomto bezprostrednom čase po Vašom vymenovaní avšak nielen s ponukou pomoci a spolupráce pri príprave legislatívy a stratégií v oblasti vysielania.

Aktuálna mimoriadna situácia a bezprostredný dopad súvisiaci s Covid-19 spôsobila okamžitý prepad tržieb z reklamy v súkromných rádiách na úrovni 80-90%. Reklama je pritom základný ak nie jediný príjem pre súkromné rádia.

Sektor rozhlasového vysielania je dlhodobo zanedbávaný a preregulovaný a na pokraji ekonomickej udržateľnosti. Vysielateľ môže mať len jednu programovú službu, čo znamená, že nemôže ani rozvíjať služby rozhlasového vysielania a hľadať nové udržateľné obchodné modely.

Súčasná situácia tak, už dosť kritický stav posúva pred rozhodnutie okamžitého ukončenia vysielania najmä regionálnych rádií. Aktuálne mapujeme situáciu a hľadáme riešenia, ktoré by mohli situáciu aspoň čiastočne stabilizovať. Zároveň spolupracujeme s ostatnými dotknutými subjektmi kreatívneho priemyslu, tak aby sme boli schopní ministerstvu kultúry predložiť návrhy na riešenia. Tieto budú závisieť aj od Vášho prístupu a prístupu ministerstva kultúry a regulátora Rady pre vysielanie a retransmisiu, preto sa v krátkom čase pripojíme k požiadavkám na operatívne riešenia zo strany ministerstva.
Zároveň nám dovoľte, aby sme Vám v tejto neľahkej situácií zablahoželali k vymenovaniu do funkcie. Želáme Vám vo Vašej práci veľa síl, vytrvalosti, odvahy a tiež dobrých spolupracovníkov.

S úctou,
Ivan ANTALA, prezident ARS
za všetkých členov Asociácie rádií Slovenska