Hudobné kvóty neplatia pre všetky rádiá

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dňa 12. Apríla 2016 na svojom zasadnutí posúdila 16 žiadostí rozhlasových vysielateľov a výnimku dostalo 10 žiadateľov (7 súkromných staníc, z toho 4 z ANRTS). Všetky výnimky udelil regulátor na obmedzenú dobu (do konca aktuálneho roku), od roku 2017 nastupuje iná situácia, ktorá znamená zvýšenie kvót.

Úplnú výnimku z hrania slovenských aj nových slovenských diel, dostali 4 rockové stanice:

Zdôvodnenie: Podľa analýz je naplnenie kvót pri rockových rádiách vylúčené, slovenská rocková hudba nie je natoľko rozvinutá aj v súvislosti s historickým vývojom, neexistuje dostatočná zásoba piesní, aby tieto rádiá naplnili 20-percentnú kvótu, Rock je špecifický žáner.

Výnimku z hrania novej slovenskej tvorby, ktorá nie je staršia ako päť rokov, dostali 3 oldies stanice:

Zdôvodnenie: Požiadavka v tomto bode bola oprávnená vzhľadom na ich zameranie.
Rádio Vlna aj Rádio One Retro okrem toho chceli aj úplnú výnimku, ktorú nedostali.

RTVS – 3 z verejnoprávnych staníc Slovenského rozhlasu dostali výnimku z hrania slovenskej hudby aj nových diel:

K 31. Marcu 2016, o výnimku z povinného hrania slovenských hudobných diel, ktoré nariadil zákon od 1. Apríla 2016, požiadalo Radu pre vysielanie a retransmisiu 7 členov ANRTS:


Napísali:

medialne.sk

medialne.sk

teraz.sk

strategie.sk

dennikn.sk