Raňajky s reklamou: Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?

Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu samoreguláciu vysielateľov. Na Slovensku tento samoregulačný systém ustanovuje Opčný protokol Rady pre reklamu, k dodržiavaniu ktorého sa zaviazali viacerí rozhlasoví aj televízni vysielatelia. Aké sú etické pravidlá pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie a na čo všetko si musia vysielatelia pri reklame dávať pozor? Na tieto otázky odpovedali vo svojich prezentáciách:

Prednášajúci – zástupcovia ANRTS