Reakcia Asociácie na aktuálnu situáciu na rozhlasovom trhu

Súkromné rádiá krachujú v alarmujúcom tempe a RTVS opäť žiada o frekvencie individuálne koordinované súkromnými vysielateľmi

Situácia v oblasti súkromného rozhlasového vysielania sa aj vďaka prebiehajúcej kríze dostala do najhoršej situácie vo svojej histórii. Malé regionálne rádiá krachujú v alarmujúcom tempe a ďalšie avizujú, že sa do rovnakej situácie môžu dostať o mesiac či dva, ak nepríde okamžitá pomoc štátu. Veľké multiregionálne rádiá avizujú prepad reklamných príjmov na úrovni 50 a viac percent a upozorňujú na nutnosť zmeny legislatívy, ktorá súkromné rozhlasové vysielanie dlhodobo poškodzuje na úkor iných, štátom neregulovaných médií, ale aj na úkor verejnoprávneho vysielateľa, pre ktorého je regulácia v niektorých oblastiach paradoxne menej prísna napr. neplatí zákaz krížového vlastníctva. S veľkým znepokojením sme v tejto súvislosti prijali informáciu o tom, že RTVS sa v nastávajúcom výberovom konaní v máji uchádza o 3 frekvencie, ktoré boli pôvodne koordinované a dlhé roky využívané súkromnými rádiami. Všetky tri spomenuté frekvencie (Čadca 95,4; Partizánske 96,4; Považská Bystrica 102,1) sú pritom vo výberovom konaní vôbec prvýkrát od ich uvoľnenia rozhodnutím RVR. O jednu z nich sa okrem RTVS uchádza aj súkromný vysielateľ. Teda neobstojí ani argument, že RTVS sa týmto krokom snaží o efektívne využitie frekvenčného spektra, o ktoré by inak nebol dlhodobo záujem. Z nášho pohľadu ide zo strany RTVS o nebezpečný krok, ktorý môže mať za následok ďalšie poškodzovanie duálneho systému vysielania a ktorý sa žiaľ zo strany RTVS opakuje a stáva normou.

Rovnako vyjadrujeme obavy z toho, ako sa k tejto žiadosti zo strany RTVS postaví RVR, keďže tá už v minulosti viackrát rozhodla o pridelení frekvencií po súkromných vysielateľoch pre RTVS s odôvodnením, že RTVS lepšie napĺňa verejný záujem. Čo je prirodzené z povahy verejnoprávneho vysielateľa a v úlohe napĺňania verejného záujmu, tak nemôžu súkromní vysielatelia s RTVS súťažiť. RVR na svojom minuloročnom zasadnutí 22. mája 2019 tiež pridelila RTVS v rámci jarného výberového konania frekvenciu pôvodne skoordinovanú súkromným rozhlasovým vysielateľom. Ide o frekvenciu 98,7 MHz Nové Zámky po spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o. V minulosti RVR pridelila verejnoprávnemu rozhlasu už päť frekvencií, ktoré mali ostať pre potreby súkromným rozhlasovým vysielateľom. Z tzv. ženevských frekvencií vyhradených súkromnému sektoru, boli už tri pridelené verejnoprávnemu vysielateľovi. Rada pridelila verejnoprávnemu vysielateľovi už aj súkromným vysielateľom individuálne skoordinovanú frekvenciu. Celkový výkon takto pridelených frekvencií predstavuje 70 kW, čo predstavuje napríklad jedno ďalšie silné súkromné rádio alebo tri regionálne rádia. O všetky tieto frekvencie sa pritom uchádzali aj súkromní rozhlasoví vysielatelia. Takýto postup však narúša váhy duálneho systému vysielania, ktorý je u nás podstatný pre slobodu slova a pluralitu vysielania.

ARS opakovane upozorňuje na nevyhovujúcu právnu úpravu, ktorá bráni ďalšiemu rozširovaniu komerčnej rozhlasovej ponuky a naopak spôsobuje postupné zhoršovanie podmienok pre súkromné rozhlasové vysielanie, čo vedie k rastúcemu počtu súkromných vysielateľov, ktorí boli v poslednej dobe nútení svoje vysielanie ukončiť. Ich počet je alarmujúci.

Minulý rok ukončilo vysielanie nitrianske lokálne Rádio MAX po takmer 20 rokoch vysielania. Rádio ONE, ktoré začalo vysielať v máji 2006 a ktorého licencia končí vo februári 2021, sa takisto rozhodlo nepokračovať vo vysielaní. Zostalo po ňom 13 frekvencii, z ktorých iba o niektoré požiadali existujúci vysielatelia alebo noví žiadatelia. Rádio Šport, ktoré bolo členom Asociácie 12 rokov, oznámilo ukončenie svojho vysielania k 1.februáru 2020. 27.marca 2020 ukončilo svoje vysielanie aj Rádio Jazz. Rádio YES oznámilo ukončenie svojho vysielania po viac ako 12tich rokoch k 14. aprílu 2020.

Ďalšie menšie regionálne rádiá avizujú obrovské problémy v súvislosti s prebiehajúcou krízou, ktorá veľmi pravdepodobne ešte viac zúži ponuku a tým aj pestrosť na slovenskom súkromnom rozhlasovom trhu. Vyzývame týmto kompetentné inštitúcie na urýchlenú reakciu, ktorá zabráni pokračujúcej devastácii súkromného rozhlasového vysielania a zabráni tak nenávratným škodám.

RTVS verejne vyzývame k stiahnutiu svojich žiadostí o frekvencie po súkromných vysielateľoch nielen vzhľadom na mimoriadne zložitú situáciu, v ktorej sa súkromné rádia aktuálne ocitli ale aj preto, že pri súčasnom nastavení zákona s nimi súťažia v boji, ktorý súkromný vysielatelia nemajú šancu vyhrať. Okrem iného aj preto, že napĺňanie programu vo verejnom záujme, čo je jeden z parametrov, ktorý RVR pri svojom rozhodovaní zohľadňuje, na úrovni v ktorej by mohli konkurovať ponuke RTVS, nie je v ich finančných možnostiach. Vyzývame RVR, aby pri svojom rozhodovaní zohľadnila záujem na udržaní a ďalšom rozvoji duálneho vysielania, ktoré bude možné iba za predpokladu, že budú mať súkromní vysielatelia k dispozícii frekvencie vhodné na vysielanie.

Vyzývame MK, aby urýchlene prijalo opatrenia nevyhnutné k liberalizácii súkromného rozhlasového vysielania v duchu nedávno prijatého PVV. Okrem iného uvoľnením možnosti viacerých programových služieb pre jedného vysielateľa či prehodnotením povinnosti dodržiavania povinných kvót na domácu hudbu.

Reakcia Ministerstva kultúry (pdf)


Napísali:

Krížové vlastníctvo: