Spoločné stretnutie rozhlasových a televíznych vysielateľov

Uskutočnil sa 52. Kongres členov ARS, dňa 23. novembra 2022, na ktorom si rozhlasoví vysielatelia zvolili nové zloženie Rady ARS, začne pôsobiť po uplynutí trojročného funkčného obdobia terajšej Rady od 21. januára 2023.

Kongres pokračoval v reštaurácii Outlook Bar & Lounge (13. posch.) LINDNER hotela Gallery Centrál v Bratislave spoločným stretnutím vysielateľov a ich hostí.
Po vzniku dvoch asociácii televízni a rozhlasoví vysielatelia plánovali spoluprácu na spoločných témach, jednou z nich je i spoločné spoločenské stretnutie, na ktorú pozývali nielen rádioví vysielatelia združení v ARS, https://asociaciaradii.sk/ ale i televízni vysielatelia združení v ATVS, https://atvs.sk/. Ich členovia sa stretli a porozprávali s ľuďmi, ktorí sú pre fungovanie trhu, na ktorom súkromní vysielatelia pôsobia, veľmi dôležití.
K príjemnej atmosfére prispeli PAPER MOON TRIO a klavírno-husľové duo a stretnutím sprevádzal Matúš KRNČOK, ktorý v Rádiu EXPRES moderuje popoludňajšia show a v TV Markíza moderuje Teleráno.

Hosťom sa na recepcii prihovorili: Ivan ANTALA, prezident ARS, generálny riaditeľ Bauer Media Audio Slovakia a Marcel GREGA, predseda predstavenstva ATVS, generálny riaditeľ JOJ Group.
V príjemnom prostredí na 30-ročnú históriu zaspomínala nielen Zuzana MISTRÍKOVÁ, ktorá stála pri založení Asociácie nezávislých rozhlasových staníc (ANRS), ale i jedna z prezidentiek ANRTS Eva BABITZOVÁ.
Tento rok, 15. decembra 2022, uplynie 30 rokov od založenia ANRS, jej prvým prvým prezidentom bol Andy HRYC. Začalo to v pred tridsiatimi rokmi, kedy prvých sedem držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie na Slovensku založilo Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc (ANRS). Koncom roku 1997 sa táto asociácia transformovala na Asociáciu nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS), a to tým, že do nej umožnila vstúpiť i súkromným terestriálnym televíziám.
V roku 2020 si televízni vysielatelia založili ATVS, https://atvs.sk/ a rozhlasoví pokračujú vo svojej histórii v ARS, https://asociaciaradii.sk/historia-ars/.

Napísali o nás