Stratégiu zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike schválila vláda SR

Na prechod na pozemské digitálne rozhlasové vysielanie upozorňuje Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike. Prechodom na digitálne vysielanie by sa mala odstrániť hlavná technická prekážka rozvoja rozhlasového vysielania, ktorou je nedostatok frekvencií.

Digitálne rozhlasové vysielanie by sa na Slovensku mohlo začať v rokoch 2019 až 2021, počíta s tým stratégia jeho zavádzania.

Materiál: „Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v SR“ Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prerokovala a schválila vláda uznesením vlády SR č. 26 z 11. januára 2017

Na Slovensku sa digitálne rozhlasové vysielanie testuje od roku 2011. V rokoch 2011 – 2015 ho testoval RTVS. Koncom roka 2015 ho začala experimentálne šíriť spoločnosť Towercom, a. s. a v júli 2016 aj spoločnosť AVIS, s. r. o.

O termíne vypnutia analógu rozhodne vláda. Prechod z analógového na digitálne vysielanie sa má realizovať v troch fázach. Prípravná fáza má predpokladané obdobie na roky 2017 až 2019, v druhej fáze sa počíta so začiatkom digitálneho vysielania (2019 – 2021) a v tretej s postupným prechod od analógového na digitálne vysielanie (2022 – 2026).

V nej ministerstvo pripraví aktualizáciu stratégie v závislosti od stavu digitalizácie. Súčasťou bude návrh termínu na úplné vypnutie analógového pozemského rozhlasového vysielania, o ktorom definitívne rozhodne vláda. Pozemské digitálne rozhlasové vysielanie v Európe a vo svete – pravidelné vysielanie T-DAB / T-DAB+ je v súčasnosti zavedené v 19 krajinách sveta, z toho v Európe v pätnástich.


Napísali o stratégii prechodu na digitálny rozhlas:

radia.sk: VLÁDA: Kabinet odobril stratégiu prechodu na digitálny rozhlas
aktuality.sk: Vláda chce digitálny rozhlas od roku 2019, v Nórsku ho už spustili
pravda.sk: Kabinet odobril stratégiu prechodu na digitálny rozhlas
pravda.sk: Digitálny signál by mali prijímať všetci