Unikátna štúdia o audio reklame

Unikátna štúdia o audio reklame. Prekvapivé výsledky + tipy, ako ju robiť lepšie

Reklama v rádiu je účinnejšia a pre publikum „stráviteľnejšia“ ako reklama v televízii, ukázal nový prieskum spoločnosti Mediaprobe, ktorá prišla so zaujímavými zisteniami.

Prieskumu sa v lete minulého roka zúčastnilo 227 respondentov starších ako 18 rokov, pričom ich reakcie na rôzne druhy reklamného obsahu meral tzv. elektromedálny senzor.

Ten sa bežne používa na meranie úrovne stresu či pozornosti a poskytuje dôležité informácie o tom, ako ľudia reagujú na rôzne podnety, v tomto prípade rôzne druhy reklamy.

Každý z účastníkov si v pohodlí domova vložil do dlane malé zariadenie, ktoré zaznamenávalo zmeny v elektrickej vodivosti kože a vyhodnocovalo reakcie a emocionálnu angažovanosť.

Ľudia „konzumovali“ televízny obsah vrátane reklám, rovnako však počúvali aj vysielanie v rádiu, ktorého súčasťou boli aj komerčné informácie.

Mediaprobe prišla s piatimi kľúčovými zisteniami

  1. Kombinácia zvuku, obrazu a pohybu, ktorá je typická pre televíznu reklamu, nepresvedčila respondentov tak ako audio reklama.
  2. Pozornosť publika je pri audio reklame o 12% vyššia ako pri sledovaní reklamy v podobe videa.
  3. Vnímanie reklamy v rádiu je vyššie v čase vysielania spravodajstva.
  4. Reklama v rádiu s použitím hudby a jinglov vytvára v programoch s hovoreným slovom pre poslucháčov atraktívny kontrast.
  5. Publikum reaguje viac na reklamu s použitím ženských hlasov a jinglov, názov značky by mal byť spomenutý päťkrát.

Kompletný článok v angličtine.