Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS) mení názov: Asociácia rádií Slovenska (ARS)

Dňa 21.1.2020 sa konal 49. Kongres Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS). Po odchode televíznych vysielateľov z ANRTS rádioví vysielatelia zvolali mimoriadny kongres. Na základe zmeny v zložení členov, rádioví vysielatelia zmenili názov asociácie na Asociáciu rádií Slovenska (ARS) a schválili si nové stanovy.

Asociácia rádií Slovenska si zvolila aj nové vedenie:

Prezidentom sa stal Ivan ANTALA (generálny riaditeľ Rádia EXPRES) a viceprezidentom Tomáš KAPUSTA (generálny riaditeľ Rádia JEMNÉ).

Členmi Rady Asociácie sú (okrem prezidenta a viceprezidenta):

Rastislav DUTKA (FUN Rádio), Zuzana SZAKÁCSOVÁ (Rádio LUMEN), Miriam KITTLER, ktorú nominovali zástupcovia regionálnych rádií.

V tomto zložení budú pôsobiť najbližšie trojročné funkčné obdobie (2020 – 2023).

Informácie z tlačovej správy o zmene názvu ANRTS na Asociáciu rádií Slovenska uverejnili:

Radia.sk: https://www.radia.sk/spravy/4135_asociacia-nezavislych-rozhlasovych-a-televiznych-stanic-slovenska-meni-nazov-asociacia-radii-slovenska

Medialne.sk: https://medialne.etrend.sk/radia/radia-uz-funguju-v-asociacii-samostatne-zmenila-nazov.html

SME: https://ekonomika.sme.sk/c/22309142/asociacia-radii-slovenska-si-schvalila-nove-stanovy.html

Mediahub.sk: https://www.mediahub.sk/asociacia-nezavislych-rozhlasovych-a-televiznych-stanic-slovenska-meni-nazov-na-asociacia-radii-slovenska/