História ARS

Asociácia rádií Slovenska (ARS) je od 21. januára 2020 nový názov Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS).

Z histórie vývoja záujmového združenia v oblasti vysielania:

Svoju činnosť tak asociácia rádií vykonáva už tridsať rokov.