Rádioví vysielatelia zvolali mimoriadny kongres po odchode televíznych vysielateľov z ANRTS. Na základe zmeny v zložení členov, rádioví vysielatelia zmenili názov asociácie na Asociáciu rádií Slovenska (ARS) a schválili si nové stanovy. Asociácia rádií Slovenska (ARS) si zvolila aj nové vedenie na trojročné funkčné obdobie (2020-2023).

Orgány Rady ARS

Členovia Rady