Kreativita

Rádio je médium, ktoré v najväčšej miere pracuje s predstavivosťou človeka. Len pomocou zvukov dokáže vytvoriť plnohodnotnú atmosféru, ktorú si každý poslucháč vizualizuje podľa seba. Rádio je tak poslucháčovi bližšie ako iné médiá a aj preto je reklama v rádiu považovaná za najdôveryhodnejšiu.

Navrhnúť kvalitnú reklamu pre rádio je rovnako “náročné” ako pre akékoľvek iné médium – potrebný je len dobrý nápad a dostatočne odvážny klient. Produkcia spotu pre rádio je následne oveľa jednoduchšia a menej nákladná ako pri iných médiách.