Prieskumy

Prieskumy

Žiadna komunikácia, plánovaná alebo už realizovaná, sa nezaobíde bez dát a štatistík. Každé rádio ich vie svojim klientom predložiť spolu s ponukou spolupráce, resp. s jej vyhodnotením – základné údaje ako sú denná alebo týždenná počúvanosť, podiel na trhu a ďalšie, sú samozrejmosťou. Iniciatíva Rádio funguje navyše pripravila v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou Median prieskum trhu, ktorý zmapoval vnímanie rádia nielen v rovine poslucháčov, ale netradične aj v biznis rovine medzi klientami a agentúrami.

Vidieť viac