Asociácia rádií Slovenska

Asociácia rádií Slovenska

Asociácia rádií Slovenska (ARS) je záujmovým združením rádií Slovenska. Aktuálne má ARS 13 členov a 4 členov rady ARS. ARS je dôležitou informačnou a propagačnou platformou v oblasti rádiového súkromného vysielania.

Viac
História ARS

História ARS

Asociácia nezávislých rozhlasových staníc Slovenska („Asociácia“) bola založená dňa 15. 12. 1992. V roku 1997 rozšírila Asociácia svoju pôsobnosť i na oblasť terestriálneho televízneho vysielania a stala sa Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska („ANRTS“). Po odchode televíznych vysielateľov z asociácie sa od 21. januára 2020 zmenil jej názov na Asociácia rádií Slovenska (ARS). Svoju činnosť tak asociácia rádií vykonáva už tridsať rokov.

Viac