Kontakt

Kontakt

Asociácia rádií Slovenska /ARS
Grösslingová 2471/63
811 09 Bratislava - Staré Mesto

tel. č.: +421/ 2 /20720650
@: office@asociaciaradii.sk
w: www.asociaciaradii.sk

registrovaná: Okresný úrad Bratislava register záujmových združení právnických osôb,
r. č.: OU-BA-OVVS1-2019/030730
IČO: 30807379
DIČ: 202143500